Menu
Obec Dolní Kralovice
Dolní
Kralovice
Obec Dolní Kralovice
Dolní Kralovice

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999

ROK 2022

Dotaz 04/2022:

29. 09. 2022 (č.j.1337/2022)

Požadovaná informace:

Žadatel poslal žádost o poskytnutí  informací (na základě zákona 106/1999 Sb. zákon o svobodném přístupu k informacím) a odpovědí na následující otázky:

1) Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí o odstranění stavby?

2) V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí kopie první stránky rozhodnutí o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1.2.2022 doposud.

3)  Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se projednávané odstranění týká.

4)  Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu.

Odpověď:

10. 10. 2022 (č.j. 1369/2022)

Na základě  Vaší žádosti ze dne 29.9.2022 o poskytnutí informace podle  zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytujeme tyto informace:

    1) Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí o odstranění stavby?

    Ano stavební úřad vydává rozhodnutí o odstraněné stavby podle stavebního zákona.

2) V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí kopie první stránky rozhodnutí o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1.2.2022 doposud.

     V období od 1.2.2022 – 10.10.2022   bylo vydáno jedno rozhodnutí o odstranění stavby.

3)  Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se projednávané odstranění týká.

V současné době jsou vedena  čtyři  řízení o odstranění stavby s tím, že k dnešnímu dni 10.10.2022 nebylo ve věci rozhodnuto.

4)  Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu.

     V období 1.1.2022 – dosud byl podán jeden záměr odstranit stavbu.

---

Dotaz 03/2022:

19. 04. 2022 (č.j.568/2022)

Požadovaná informace:

Žadatel poslal žádost o poskytnutí  informací (na základě zákona 106/1999 Sb. zákon o svobodném přístupu k informacím) a odpovědí na následující otázky: vzhledem k velkému obsahu jsou otázky přiloženy formou přílohy ZDE (147.69 kB)

Odpověď:

20. 4. 2022 (č.j. 571/2022)
Obecní úřad Dolní Kralovice, obdržel dne 19.4.2022  Vaši žádost podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž se domáháte poskytnutí informací Vám sděluje následující:
Podle § 2 odst. 4 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se povinnost informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Otázky 1-16, 18-27 směřují k vyjádření názoru povinného subjektu a povinnost poskytnout informace se na něj proto nevztahuje.
Žádné z Vámi uváděných listin a záznamů k otázkám č. 17, 28, 29 nemáme uloženy na datových nosičích.
Otázka č. 30 – ne, nesetkali se v naší budově úřadu.

-----

Dotaz 02/2022:

13. 04. 2022 (č.j.550/2022)

Požadovaná informace:

Žadatel poslal žádost o poskytnutí  informací (na základě zákona 106/1999 Sb. zákon o svobodném přístupu k informacím) a odpovědí
na následující otázky: vzhledem k velkému obsahu jsou otázky přiloženy formou přílohy ZDE (440.49 kB)

Odpověď:

14. 4. 2022 (č.j. 550/2022)
Na základě vaší žádosti ze dne 13.4. 2022  Vám sdělujeme následující:
Podle § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že Vámi požadované informace se nevztahují k působnosti Obecního úřadu Dolní Kralovice Vaši výše uvedenou žádost o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím odkládá.

---

Dotaz 01/2022:

11. 04. 2022 (č.j.536/2022)

Požadovaná informace:

Žadatel poslal žádost o poskytnutí  informací (na základě zákona 106/1999 Sb. zákon o svobodném přístupu k informacím) a odpovědí

na následující otázky:

1.   Je státnímu zastupitelství známo, že v roce 1932-1933 byl na Ukrajině uměle způsobený vyhlazovací hladomor, při kterém zemřely miliony Ukrajinců? Ve zkratce se dá konstatovat podle všech dostupných historických pramenů, že tento hladomor byl řízený židem Lazarem Kaganovičem a jeho zrůdnou židovskou bandou. Je tedy zakázáno vyjadřovat i podporu a uznání židům či židovskému státu Izrael či židovským představitelům? Bude tedy vyjádření této podpory židům taktéž zkoumáno takzvanými orgány VOZu činnými v trestním řízení pro podezření ze spáchání trestného činu?

2.      Je povoleno vyjadřovat uznání židovské guerille, která si v roce 2014 na Ukrajině opět zcela zločinným a nezákonným způsobem stejně jako v Čechách uzurpovala moc a dopouštěla se taktéž podobně jako v Čechách a v dalších zemích děsivých zločinů proti lidskosti na slovanských obyvatelích, tedy konkrétně na Ukrajině zločinů proti etnickým slovanským Ukrajincům nebo etnickým Rusům? Budou jakoby na oko České orgány, ve skutečnosti orgány VOZu, zkoumat také tato vyjádření obdivu a podpory této židovské guerille pro podezření ze spáchání trestného činu?

Odpověď:

13. 4. 2022 (č.j. 536/2022)

Na základě vaší žádosti ze dne 11.4. 2022  Vám sdělujeme následující:

Podle § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že Vámi požadované informace se nevztahují k působnosti Obecního úřadu Dolní Kralovice Vaši výše uvedenou žádost o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím odkládá.


 

ROK 2021

 

Dotaz 05/2021:

26. 10. 2021 (č.j.1245/2021)

Požadovaná informace:

Žadatel poslal žádost o poskytnutí  informací (na základě zákona 106/1999 Sb. zákon o svobodném přístupu k informacím) ohledně nedokončených stavebních řízení, dle sdělených parametrů.

Odpověď:

27.10.2021 (č.j. 1260/2021)

Na základě  Vaší žádosti ze dne 26.10.2021 o poskytnutí  následující informace o nedokončených stavebních řízení, vypsaní parcelních čísel a katastrálních území podle zadaných parametrů :

 • nedokončená stavební řízení
 • nad 800 m2 hrubé podlažní plochy (jedná se například o developerské projekty, areály, haly, obchodní centra, administrativní budovy apod.)
 • celá oblast v působení stavebního úřadu.

Obecní úřad Dolní Kralovice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), Vám sděluje, že dle shora uvedených parametrů nemá  žádné nedokončené  stavební řízení.                                                                                                    


Dotaz 04/2021:

13. 10. 2021 (č.j.1186/2021)

Požadovaná informace:

Žadatel poslal žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž se domáhal poskytnutí následujících informací:

Otázky v této příloze (232.68 kB)

Odpověď:

15.10.2021 (č.j. 1191/2021)

Na základě vaší žádosti ze dne 13.10. 2021  Vám sdělujeme následující:

Podle § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že Vámi požadované informace se nevztahují k působnosti Obecního úřadu Dolní Kralovice Vaši výše uvedenou žádost o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím odkládá.

Proti tomuto rozhodnutí Obecního úřadu Dolní Kralovice lze podat odvolání podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. Stížnost můžete podat u Obecního úřadu Dolní Kralovice. O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje.


 

Dotaz 03/2021:

1. 9. 2021 (č.j.970/2021)

Požadovaná informace:

Žadatel žádal o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o přehled rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období 1.1.2021 do 31.8.2021 podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, které se týkají veškerých pozemních staveb mimo staveb dopravní infrastruktury.

Odpověď:
7. 9. 2021 (č.j. 997/2021)

Správní orgán Vám v příloze zasílá požadované informace v přehledné tabulce:

Žadatel

stavba

katastrální území

datum vydání

druh rozhodnutí

Obec Dolní Kralovice

Tréninková tenisová plocha a stěna

Vraždovy Lhotice

15.3.2021

územní souhlas

Obec Dolní Kralovice

Veřejné osvětlení

Dolní Kralovice

2.8.2021

územní souhlas


Dotaz 02/2021:

10. 8. 2021 (č.j.897/2021)

Požadovaná informace:

Žádám Vás tímto o pečlivé a brzké zodpovězení otázek a přeposlání případných podkladových materiálů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

(Odkazy obsahující další vysvětlující informace k zákeřné trestné činnosti takzvaných orgánů činných v trestním řízení, vše je organizováno VORY V ZÁKONĚ dosazenými cizí mocností do nejvyšších pater státního zastupitelství: https://bradavice.unas.cz - http://bradavice.cz.gp; Pro orgány veřejné moci – uživatel: „ gov “ a heslo: „ gov“))

Otázky v příloze: Otázky (509.57 kB)

Odpověď:

17.8.2021 (č.j. 910/2021)

Na základě vaší žádosti ze dne 10. 8. 2021  Vám sdělujeme následující:

Podle § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že Vámi požadované informace se nevztahují k působnosti Obecního úřadu Dolní Kralovice Vaši výše uvedenou žádost o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím odkládá.

Proti tomuto rozhodnutí Obecního úřadu Dolní Kralovice lze podat odvolání podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. Stížnost můžete podat u Obecního úřadu Dolní Kralovice. O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje.

 

 


Dotaz 01/2021:

10. 3. 2021 (č.j.291/2021)

Požadovaná informace:

Žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. Zajišťuje Váš úřad pro občany možnost bezplatného připojení k internetu, a to zejménav prostorách úřadu nebo jiných obecních/městských veřejně přístupných prostorách-   např. obecní/městské knihovny, bazén, koupaliště, zdravotní zařízení apod.?
   
 2. Zajišťuje Váš úřad bezplatný nebo zpoplatněný přístup k PC s přístupem na internet,a to zejména v prostorách úřadu nebo jiných obecních/městských veřejně přístupných prostorách např. obecní/městské knihovny, bazén, koupaliště, zdravotní zařízení apod.?

Odpověď:

19.3.2021 (č.j. 303/2021)

Na základě vaší žádosti ze dne 10. 3. 2021  Vám sdělujeme následující:

 1. Úřad Dolní Kralovice nezajišťuje pro své občany možnost bezplatného připojení k internetu. Pouze umožňuje tento přístup dočasně na vyžádání při pobytu v prostorách obecního úřadu
   
 2. Úřad Dolní Kralovice zajišťuje pro své občany možnost bezplatného přístupu k PC s přístupem na internet v prostorách obecní knihovny. Tento přístup však není občany téměř vůbec využíván.

ROK 2020

Dotaz 01/2020:

5.2.2020

Požadovaná informace:

Žádáme o sdělení/poskytnutí následujících informací:

 • o poskytnutí informace, zda je pozemní komunikace nacházející se na pozemku pare. č. 1729, katastrální území Dolní Královice, obec Dolní Královice, zařazena dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o pozemních komunikacích“) v kategorii místní komunikace neboje evidována jako komunikace účelová a pokud ano, zda je veřejně přístupná či nikoliv;
 • o poskytnutí pasportu místních komunikací obce Dolní Královice;
 • o poskytnutí správního rozhodnutí o zařazení předmětné pozemní komunikace do kategorie místních komunikací, případně informaci o tom, že takové rozhodnutí pro předmětnou komunikaci nebylo vydáno; a
 • o poskytnutí správního (deklaratorního) rozhodnutí o určení, že na výše uvedeném pozemku se nachází veřejně přístupná účelová komunikace ve smyslu § 7 odst. 1 Zákona o pozemních komunikacích, případně informaci o tom, že takové rozhodnutí pro předmětnou komunikaci nebylo vydáno.

Odpověď:

12.2.2020

Na základě Vaší žádosti ze dne 5.2.2020  Vám sdělujeme následující:

1)      Pozemní komunikace nacházející se na pozemku parc.č. 1729 v katastrálním územní  Dolní Kralovice je zařazena podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  (,,Zákon o pozemních komunikací“)  v kategorii místní komunikace IV. třídy.

2)      Pasport místních komunikací je zveřejněn na webových stránkách obce v následujícím odkazu  obec-1/passport-komunikaci/.

3)      Správní rozhodnutí o zařazení předmětné pozemní komunikace do kategorie místních komunikací je též zveřejněno na webových stránkách obce v následujícím odkazu  https://www.dolni- kralovice. cz/ obec-1/passport-komunikaci/.

4)      Deklaratorní rozhodnutí o určení, že na pozemku parc.č. 1729 v k.ú. Dolní Kralovice se nachází veřejně přístupná účelová komunikace nebylo vydáno.


ROK 2019

Dotaz 02/2019:

4.10.2019

Žádám o poskytnutí informace o tom, zda Vaše obec byla ke dni 9. května 2008 akcionářem společnosti Středočeská Plynárenská, a.s.(dnes Innogy Energie, s.r.o.), se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 01 (dnes Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10), IČO: 601 93158 (dále jen „Společnost“) z titulu vlastnictví akcií z jakékoli z emisí akcií emitovaných Společností (ISIN CZ0005078659a 770950002269).

Pokud Vaše obec byla akcionářem Společnosti k datu 9. května 2008, žádám současně o poskytnutí informace o počtu akciíSpolečnosti, které Vaše obec k uvedenému datu vlastnila.

Odpověď:

7. 10. 2019

Na Vaši žádost sdělujeme, že Obec Dolní Kralovice nebyla ke dni
9. května 2008 akcionářem společnosti Středočeská plynárenská, a.s.
se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 01, IČO: 601 93158. Zároveň ani dne 9. května 2008 nepozbyla vlastnická práva k akciím výše uvedené společnosti.

 

Dotaz 01/2019:

19. 8. 2019

Obracím se na Vás na základě zákona 106/1999Sb, o svobodném přístupu k informacím ve věci subjektů
Domistav CZ a.s., se sídlem Foeresterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107
a
DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foeresterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO 26007177.

Ke shora uvedeným subjektům Vás žádám o poskytnutí informace, zda uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně Vás žádám o poskytnutí této nabídky.

Odpověď:

2. 9. 2019

Uvedené subjekty
Domistav CZ a.s., se sídlem Foeresterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107
a
DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foeresterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO 26007177.

Nepodávaly u naší obce Dolní Kralovice nabídku ve smyslu veřejných zakázek.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Projekty