Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní verze

mobilní verze

Aktuální počasí

Počasí dnes:

3. 3. 2021

j

Bude většinou jasno až skoro jasno, zpočátku na většině území zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo. Denní teploty 8 až 12°C, při déletrvající nízké oblačnosti jen 4°C. Noční teploty 2 až -2°C.

Zobrazit více ...

UŽITEČNÉ ODKAZY

Pro stavebníky:
Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí - služba UtilityReport
https://mawis.eu/utilityreport/vstupni-body/stredocesky-kraj/

 

Obsah

ROK 2020

Dotaz 01/2020:

5.2.2020

Požadovaná informace:

Žádáme o sdělení/poskytnutí následujících informací:

  • o poskytnutí informace, zda je pozemní komunikace nacházející se na pozemku pare. č. 1729, katastrální území Dolní Královice, obec Dolní Královice, zařazena dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o pozemních komunikacích“) v kategorii místní komunikace neboje evidována jako komunikace účelová a pokud ano, zda je veřejně přístupná či nikoliv;
  • o poskytnutí pasportu místních komunikací obce Dolní Královice;
  • o poskytnutí správního rozhodnutí o zařazení předmětné pozemní komunikace do kategorie místních komunikací, případně informaci o tom, že takové rozhodnutí pro předmětnou komunikaci nebylo vydáno; a
  • o poskytnutí správního (deklaratorního) rozhodnutí o určení, že na výše uvedeném pozemku se nachází veřejně přístupná účelová komunikace ve smyslu § 7 odst. 1 Zákona o pozemních komunikacích, případně informaci o tom, že takové rozhodnutí pro předmětnou komunikaci nebylo vydáno.

Odpověď:

12.2.2020

Na základě Vaší žádosti ze dne 5.2.2020  Vám sdělujeme následující:

1)      Pozemní komunikace nacházející se na pozemku parc.č. 1729 v katastrálním územní  Dolní Kralovice je zařazena podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  (,,Zákon o pozemních komunikací“)  v kategorii místní komunikace IV. třídy.

2)      Pasport místních komunikací je zveřejněn na webových stránkách obce v následujícím odkazu  obec-1/passport-komunikaci/.

3)      Správní rozhodnutí o zařazení předmětné pozemní komunikace do kategorie místních komunikací je též zveřejněno na webových stránkách obce v následujícím odkazu  https://www.dolni- kralovice. cz/ obec-1/passport-komunikaci/.

4)      Deklaratorní rozhodnutí o určení, že na pozemku parc.č. 1729 v k.ú. Dolní Kralovice se nachází veřejně přístupná účelová komunikace nebylo vydáno.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2019

Dotaz 02/2019:

4.10.2019

Žádám o poskytnutí informace o tom, zda Vaše obec byla ke dni 9. května 2008 akcionářem společnosti Středočeská Plynárenská, a.s.(dnes Innogy Energie, s.r.o.), se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 01 (dnes Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10), IČO: 601 93158 (dále jen „Společnost“) z titulu vlastnictví akcií z jakékoli z emisí akcií emitovaných Společností (ISIN CZ0005078659a 770950002269).

Pokud Vaše obec byla akcionářem Společnosti k datu 9. května 2008, žádám současně o poskytnutí informace o počtu akciíSpolečnosti, které Vaše obec k uvedenému datu vlastnila.

Odpověď:

7. 10. 2019

Na Vaši žádost sdělujeme, že Obec Dolní Kralovice nebyla ke dni
9. května 2008 akcionářem společnosti Středočeská plynárenská, a.s.
se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 01, IČO: 601 93158. Zároveň ani dne 9. května 2008 nepozbyla vlastnická práva k akciím výše uvedené společnosti.

 

Dotaz 01/2019:

19. 8. 2019

Obracím se na Vás na základě zákona 106/1999Sb, o svobodném přístupu k informacím ve věci subjektů
Domistav CZ a.s., se sídlem Foeresterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107
a
DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foeresterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO 26007177.

Ke shora uvedeným subjektům Vás žádám o poskytnutí informace, zda uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně Vás žádám o poskytnutí této nabídky.

Odpověď:

2. 9. 2019

Uvedené subjekty
Domistav CZ a.s., se sídlem Foeresterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107
a
DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foeresterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO 26007177.

Nepodávaly u naší obce Dolní Kralovice nabídku ve smyslu veřejných zakázek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------