Menu
Obec Dolní Kralovice
Dolní
Kralovice

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999

ROK 2021

Dotaz 01/2021:

10. 3. 2021(č.j.291/2021)

Požadovaná informace:

Žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. Zajišťuje Váš úřad pro občany možnost bezplatného připojení k internetu, a to zejménav prostorách úřadu nebo jiných obecních/městských veřejně přístupných prostorách-   např. obecní/městské knihovny, bazén, koupaliště, zdravotní zařízení apod.?
   
 2. Zajišťuje Váš úřad bezplatný nebo zpoplatněný přístup k PC s přístupem na internet,a to zejména v prostorách úřadu nebo jiných obecních/městských veřejně přístupných prostorách např. obecní/městské knihovny, bazén, koupaliště, zdravotní zařízení apod.?

Odpověď:

19.3.2021 (č.j. 303/2021)

Na základě vaší žádosti ze dne 10. 3. 2021  Vám sdělujeme následující:

 1. Úřad Dolní Kralovice nezajišťuje pro své občany možnost bezplatného připojení k internetu. Pouze umožňuje tento přístup dočasně na vyžádání při pobytu v prostorách obecního úřadu
   
 2. Úřad Dolní Kralovice zajišťuje pro své občany možnost bezplatného přístupu k PC s přístupem na internet v prostorách obecní knihovny. Tento přístup však není občany téměř vůbec využíván.

ROK 2020

Dotaz 01/2020:

5.2.2020

Požadovaná informace:

Žádáme o sdělení/poskytnutí následujících informací:

 • o poskytnutí informace, zda je pozemní komunikace nacházející se na pozemku pare. č. 1729, katastrální území Dolní Královice, obec Dolní Královice, zařazena dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o pozemních komunikacích“) v kategorii místní komunikace neboje evidována jako komunikace účelová a pokud ano, zda je veřejně přístupná či nikoliv;
 • o poskytnutí pasportu místních komunikací obce Dolní Královice;
 • o poskytnutí správního rozhodnutí o zařazení předmětné pozemní komunikace do kategorie místních komunikací, případně informaci o tom, že takové rozhodnutí pro předmětnou komunikaci nebylo vydáno; a
 • o poskytnutí správního (deklaratorního) rozhodnutí o určení, že na výše uvedeném pozemku se nachází veřejně přístupná účelová komunikace ve smyslu § 7 odst. 1 Zákona o pozemních komunikacích, případně informaci o tom, že takové rozhodnutí pro předmětnou komunikaci nebylo vydáno.

Odpověď:

12.2.2020

Na základě Vaší žádosti ze dne 5.2.2020  Vám sdělujeme následující:

1)      Pozemní komunikace nacházející se na pozemku parc.č. 1729 v katastrálním územní  Dolní Kralovice je zařazena podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  (,,Zákon o pozemních komunikací“)  v kategorii místní komunikace IV. třídy.

2)      Pasport místních komunikací je zveřejněn na webových stránkách obce v následujícím odkazu  obec-1/passport-komunikaci/.

3)      Správní rozhodnutí o zařazení předmětné pozemní komunikace do kategorie místních komunikací je též zveřejněno na webových stránkách obce v následujícím odkazu  https://www.dolni- kralovice. cz/ obec-1/passport-komunikaci/.

4)      Deklaratorní rozhodnutí o určení, že na pozemku parc.č. 1729 v k.ú. Dolní Kralovice se nachází veřejně přístupná účelová komunikace nebylo vydáno.


ROK 2019

Dotaz 02/2019:

4.10.2019

Žádám o poskytnutí informace o tom, zda Vaše obec byla ke dni 9. května 2008 akcionářem společnosti Středočeská Plynárenská, a.s.(dnes Innogy Energie, s.r.o.), se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 01 (dnes Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10), IČO: 601 93158 (dále jen „Společnost“) z titulu vlastnictví akcií z jakékoli z emisí akcií emitovaných Společností (ISIN CZ0005078659a 770950002269).

Pokud Vaše obec byla akcionářem Společnosti k datu 9. května 2008, žádám současně o poskytnutí informace o počtu akciíSpolečnosti, které Vaše obec k uvedenému datu vlastnila.

Odpověď:

7. 10. 2019

Na Vaši žádost sdělujeme, že Obec Dolní Kralovice nebyla ke dni
9. května 2008 akcionářem společnosti Středočeská plynárenská, a.s.
se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 01, IČO: 601 93158. Zároveň ani dne 9. května 2008 nepozbyla vlastnická práva k akciím výše uvedené společnosti.

 

Dotaz 01/2019:

19. 8. 2019

Obracím se na Vás na základě zákona 106/1999Sb, o svobodném přístupu k informacím ve věci subjektů
Domistav CZ a.s., se sídlem Foeresterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107
a
DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foeresterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO 26007177.

Ke shora uvedeným subjektům Vás žádám o poskytnutí informace, zda uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně Vás žádám o poskytnutí této nabídky.

Odpověď:

2. 9. 2019

Uvedené subjekty
Domistav CZ a.s., se sídlem Foeresterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107
a
DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foeresterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO 26007177.

Nepodávaly u naší obce Dolní Kralovice nabídku ve smyslu veřejných zakázek.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Informace z našeho webu na vašich chytrých telefonech. Nová mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Projekty