Menu
Obec Dolní Kralovice
Dolní
Kralovice
Obec Dolní Kralovice
Dolní Kralovice

Nejčastější otázky k místnímu poplatku za odpad

V souvislosti s novým zákonem o odpadech

Nejčastější otázky k místnímu poplatku za odpad

 

Nová obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (OZV č.2/2021) nabyla účinnosti od 1. ledna letošního roku. Mezi občany vyvolala mnoho otázek. Na některé z nich, ty nejčastější, bychom Vám teď rádi odpověděli.

Proč se mění způsob platby za komunální odpad?

ČR vydala nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a změnila také zákon o místních poplatcích. Pro obec to znamená povinnost upravit dosavadní systém úhrad za systém odpadového hospodářství a uvést ho do souladu s platnou legislativou. Obec Dolní Kralovice vydala výše zmíněnou OZV č.2/2021 , která byla Zastupitelstvem obce schválena v prosinci 2021 s účinností od 1. 1. 2022. Platnost dosavadních smluv mezi občany a svozovou firmou skončila 31. 12. 2021. Od 1. 1. 2022 se poplatníci poplatku (občané) zaregistrují na obecním úřadě, kde uhradí poplatek za směsný komunální odpad podle jimi zvolené varianty četnosti svozů. Cílem je, aby výběr poplatků od občanů pokryl v budoucnu z větší části  výdaje spojené s odpadovým hospodářstvím a obec je nemusela dotovat z rozpočtu v takové míře, jako je tomu nyní. Nový způsob měl být také motivací začít s tříděním i pro ty, kteří třídění dosud zanedbávali. Čím více a lépe budeme třídit odpad, tím méně budeme mít směsného komunálního odpadu a tím pomaleji každoročně poroste výše místního poplatku hrazeného občany. Zákon totiž stanovuje, že do roku 2025 by měly recyklovatelné složky tvořit minimálně 60 % celkového objemu odpadu, v roce 2030 už by měly dosáhnout 65 % a za dalších pět let by měly tvořit alespoň 70 % celkového množství komunálního odpadu za rok. Proto obec zvýší počet třídících míst s barevnými kontejnery na tříděný odpad a tím zlepší dostupnost třídění pro občany.

Kdo se musí registrovat?

K poplatku se musí registrovat plátci nejpozději do 20. ledna 2022. Plátcem místního poplatku jsou společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo vlastník nemovitosti – rodinného či bytového domu. Plátce platí za všechny poplatníky- členy domácnosti.

Co když se nezaregistruji?

Bez registrace vám nebude odpad po 28. únoru 2022 vyvezen.

Měla obec více variant poplatku? Proč zvolila právě tuto?

Reálné možnosti byly v rámci zachování spolupráce s dosavadní svozovou firmou dvě. První možností bylo stanovení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství jako jednotného paušálu na osobu s trvalým bydlištěm nebo na osobu vlastnící nemovitost v obci. Druhou možností bylo stanovení poplatku za kapacitu soustřeďovacích prostředků na odpad na nemovitost, která se vyjadřuje v litrech na poplatníka za kalendářní měsíc. Rozhodnutí padlo na druhou možnost, přičemž stanovené minimum je 55 litrů kapacity na osobu za měsíc. Zákon o místních poplatcích určuje maximální výši takto stanoveného poplatku 1 Kč za litr kapacity, přičemž Dolní Kralovice zvolili 0,315 Kč za litr. Při tomto způsobu si občan může zvolit četnost svozu, ale musí zachovat základní minimální parametr 55 l na osobu za měsíc.

Zároveň musí být brán v potaz  vyhláškou o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (OZV č.1/2021)  stanovené velikosti sběrných nádob (uvedeny jsou nádoby o objemu 110 a 1100 litrů). A s ohledem na organizaci práce i Smlouvu s Technickými službami Vlašim o volitelné frekvenci svozů, kde je stanovena možná periodicita 12x, 26x, 43x a 52x ročně.

Proč právě 55 l za osobu a měsíc?

Každý z nás totiž průměrně vytvoří denně 2,5 - 3 litry odpadu, u obyvatel panelových domů je toto číslo dokonce vyšší  - až 4l odpadu. Naše minimum 55l odpovídá objemu sníženému na necelé dva litry denně, počítáme-li 30dní v měsíci.

Poplatková vyhláška dále stanovuje, že poplatek musí být hrazen za každou nemovitost v obci (a to i v případě nemovitosti, kde nikdo nebydlí, nebo kde v bytové jednotce žije jedna osoba), a to v minimálně ve výši odpovídající kombinaci minimální možné velikosti nádoby (dle vyhlášky 110l) a ceníkem stanovené frekvenci svozů (Dle smlouvy s Technickými službami Vlašim minimálně 12x za rok), což činní 416Kč za rok.

 Kolik budu platit?

Nová vyhláška platbu za odpady sjednotila – všichni budou platit 0,315 Kč za 1 litr kapacity nádoby, minimální výše je stanovená 55 l/osoba/měsíc. Tato minimální výše poplatku vám pomůže při výpočtu poplatku u nemovitosti s více členy domácnosti.

To znamená, že čtyřčlenná rodina v rodinném domě zaplatí minimálně 901 korun za rok, když si vybere 110litrovou nádobu s čtrnáctidenním svozem. Nebo si může zvolit týdenní svozy a výše platby bude 1802 korun za rok. Vícečlenná domácnost (více jak 4 osoby) již nemůže při velikosti nádoby 110l volit četnost svozů 26x za rok, tam je třeba si objednat minimálně 43 svozů, popř. „druhou popelnici“ na 12 svozů, atd.

Pokud očekává někdo produkci odpadu vyšší, zaplatí samozřejmě víc. Důležité je zvolit takový objem nádoby, aby se do něj po vytřídění recyklovatelných složek vešel veškerý zbytkový odpad. Přeplňování nádob, zhutňování odpadu či odkládání odpadu vedle nádob je zakázané a hrozí za něj pokuta. V případě společných bytových domů odborníci doporučují velikost nádob, jejich počet i četnost svozu zatím ponechat. Je třeba, aby všichni obyvatelé domu začali důsledně třídit, pak je možné uvažovat o snížení buď četnosti svozu nebo počtu či velikosti nádob.

Jsme čtyřčlenná rodina, odpad třídíme, stačí nám jedna popelnice na měsíc – proč máme platit větší nádobu nebo zvyšovat četnost svozu?

To, že třídíte, ještě neznamená, že neprodukujete více odpadu. Vytříděný odpad odložíte na příslušné stanoviště, ale i odtud jej někdo musí odvézt a obec musí za svoz zaplatit. V ceně za popelnici jsou částečně zahrnuty i další náklady na odpadové hospodářství, nikoli jen svoz směsného odpadu, který vyhodíte do popelnice. Očekávané náklady obce na odpadové hospodářství pro letošní rok činí při přepočtu na jednoho občana 1 100 Kč, podle nové vyhlášky může jeden občan při platbě 55 l za měsíc zaplatit za svůj odpad 208 Kč za rok, což je necelých 18 Kč měsíčně. Samozřejmě pokud se bude chovat zodpovědně a bude redukovat množství vyprodukovaného odpadu a důsledně třídit.

Když si musím objednat více svozů nádob, které nenaplním, přestanu třídit.

Pokud odpad produkujete, máte povinnost jej také třídit a ukládat na určená místa v souladu s platnou legislativou a schválenými obecně závaznými vyhláškami. Pro každého existuje povinnost třídit papír, plast, sklo, kov, odpad nebezpečný i biologický rostlinného původu atd. (dle OZV č.1/2021). Obec je pak povinna zajistit místa pro jeho odkládání. Obecné pravidlo řečí právníků zní: „Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními prováděcími předpisy vydanými na ochranu životního prostředí, tedy i třídit je v souladu s tímto zákonem a předpisy přijatými k jeho provedení. Nedodržení povinnosti třídit lze postihnout jako přestupek. Pokuty za netřídění se pohybují až do výše 100 000 Kč.

Co se promítá do tohoto poplatku, který budu nyní platit?

Obec může od občanů vybírat pouze jeden poplatek, v němž už je zahrnuto veškeré nakládání s odpady na území obce.

Dosud jsme měli popelnici od Technických služeb, jak to bude dál?

Stávající popelnice přejdou začátkem roku 2022 do majetku obce a poté na základě rozhodnutí Zastupitelstva mohou  do vlastnictví plátce poplatku. Což by znamenalo, že v případě, že popelnice doslouží, bude si muset majitel nemovitosti koupit novou sám. Jinou možností pro poplatníka je pronájem popelnice, kdy mu obec může popelnici na určitou dobu pronajmout, což ocení zejména chalupáři. Aktuálně je cena pronájmu popelnice 25 Kč za měsíc.
Na celý rok pak 300,-.

Datum vložení: 17. 1. 2022 13:43
Datum poslední aktualizace: 27. 1. 2022 13:46
Autor: Lenka Nováková

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
1
20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Foto 1

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Projekty